* Saldırı yapılamaz,
  * Saldırı almaya teşvik ve teşvike dayalı içerik haber ve konuşma yapılamaz
  * Mail, oyun veya web hizmetleri ile ilgili herhangi bir serviste engelleme olacak şekilde kullanılamaz
  * Özellikler mail blacklist servislerine kesinlikle girmemeli girer ise acilen çıkartılmalıdır
  * Türkiye ve uluslar arası yasaları aykırı içerik barındırılamaz
  * IP Whois kayıtları gerçek iletişim bilgileriniz olmalıdır, gelen bildirileri düzenli kontrol etmeniz gereklidir
  * IP adresleri size seçici olarak kiralanmış bir hizmet olduğundan sonraki kullanıcılara herhangi bir şekilde zarar verecek yerlerde yayınlanmamalıdır
  * IP kullanımına veya sizden sonraki kullanım amaçlarına risk oluşturacak tüm içerik, yayın ve network hareketlerinden kaçınılmalıdır.
  * Satın alınan ve kiralanan ip adreslerinin kesinlikle iadesi yapılmamaktadır ücret ödenmediği taktirde ip adresinde bulunan tüm siteler suspend edilebilir.